Η εταιρία BRAINBOX ζητά Υπεύθυνο Συντήρησης Αυτοματοποιημένου Συστήματος Μίσθωσης Ποδηλάτων (ΑΣΜΠ) στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης για μερική απασχόληση

Βασικά καθήκοντα

 • Είναι υπεύθυνος για  την επίβλεψη και τη συντήρηση του συστήματος ΑΣΜΠ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ που περιλαμβάνει:
  • Καθημερινή επιθεώρηση του συστήματος με επιτόπιο έλεγχο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του
  • Επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση των ποδηλάτων καθώς και αποκατάσταση βλαβών
  • Πραγματοποίηση επισκευών στους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων
  • Ανακατανομή ποδηλάτων
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες του συστήματος
  • Επικοινωνία με την εταιρία και σύνταξη αναφορών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος

Δεξιότητες

 • Σχετικές τεχνικές δεξιότητες και δυνατότητα να εργαστεί στο πεδίο με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα
 • Αναλυτική σκέψη και λογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα να λειτουργεί ως μέλος ομάδας
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών/Πληροφορικής
 • Γνώση στη συντήρηση ποδηλάτων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα
 • Γνώση αγγλικών

Μορφωτικό Επίπεδο

 • Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ή τεχνικής σχολής