Η εταιρία BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των προηγμένων λύσεων στους κλάδους της τηλεματικής και πληροφορικής με ειδίκευση στους τομείς της Βιώσιμης Κινητικότητας, του Car Sharing, των Καινοτόμων Συστημάτων και του Οικιακού Αυτοματισμού.

Βιώσιμη κινητικότητα

Sustainable Mobility

Μέθοδοι και παρεμβάσεις στις μετακινήσεις ώστε να προάγεται η ζωή και η κίνηση στον αστικό ιστό με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Smart City

Smart City

Καινοτόμος εξοπλισμός και εφαρμογές λογισμικού για πόλεις, οργανισμούς και φορείς που δίνουν βαρύτητα στην βιωσιμότητα των υποδομών