Μετακίνηση

/Μετακίνηση

Car Sharing

,

Car Sharing You can now rent a car without any hassle! Download the app register an account get validated and then you can rent a car from a station and return the car in any of the stations. Get information about the stations and car availabilty in real time.

Bike Sharing

,

Bike Sharing Easybike system includes bicycles with electronic locks and bike sharing software. After downloading the application and sign up at your area, you simply unlock a bike via Bluetooth or by scanning the QR code on the bike. The bike unlocks and you start your ride. Upon return, you simply complete the rental on [...]

Levanger Bysykkel

,

Levanger Bysykkel Levanger's system is a bike sharing service, which is a self-service service, on available public bicycles for short-term use over a small price. The bicycles are suited for public use from a point (starting point) to another point (destination). The system can serve people who can subscribe and have a special application in [...]

SMS Park

,

Το SMS PARK είναι Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου (μέσω μηνυμάτων SMS ή ειδικής web εφαρμογής). Με την χρήση του συστήματος ο πολίτης μπορεί να σταθμεύει απευθείας σε περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης χωρίς να αναζητά κάθε φορά τις κάρτες ή τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο στο κινητό του [...]

MobileFleet Διαχείριση στόλου οχημάτων

,

Διαχείριση στόλου οχημάτων είναι η δυνατότητα αξιοποίησης με μέγιστο τρόπο των διαθέσιμων οχημάτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με την από απόσταση παρακολούθηση της λειτουργίας των οχημάτων με καταγραφή της θέσης τους αλλά και άλλων παραμέτρων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Μέσω των συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης, παρακολουθείται από απόσταση η κίνηση των οχημάτων με [...]