Έρευνα

/Έρευνα

CHANGE

Το όραμα του έργου είναι να αναπτύξει μια σύνθετη πολυπαραμετρική προσέγγιση αλλαγής των συνηθειών και επιλογών μετακίνησης σε αστικές περιοχές, μέσω της ανάδειξης του ρόλου των σύγχρονων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους. Η πρόκληση της αλλαγής είναι διττή: τόσο ως προς την αντικατάσταση του παραδοσιακού αυτοκινήτου Ι.Χ. με εναλλακτικές επιλογές που προάγουν τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (ΒΑΚ), όπως είναι [...]

iBikeShare

Αντικείμενο του έργου είναι, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της χρήσης συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων και να προσελκύσουν νέους χρήστες. Στόχος του έργου είναι, η υποστήριξη των διαχειριστών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων για τη λήψη βέλτιστων [...]